Övertro

En hel del övertro var knuten till Lucianatten, som ansågs vara årets längsta (vilket den också var under delar av medeltiden p.g.a. kalenderns förskjutning). Från L. associerade man vanligen till djävulsnamnet Lucifer och trodde att "Lussepär" eller den fruktade "lussefärden" under L:s kommando drog fram genom natten. Andra bruk hängde ihop med likheten mellan orden lus och Lucia – den natten kunde man t.ex. säga upp loppor och löss för avflyttning. Luciadagen var allmänt försedd med arbetsförbud, bl.a. mot vedhuggning och kring gärningar, vilket bör ha varit välbetänkt med tanke på morgonens fyllefest.