Nutid

Det moderna Luciafirandet inleddes när Stockholms Dagblad 1927 anordnade det första offentliga Luciatåget. Den nya seden spreds mycket snabbt över landet, oftast genom lokalpressens initiativ, liksom även till svenska Finland, där dock seden redan tidigare introducerats vid bl.a. skolorna. Lussandets snabba spridning kan sammanhänga med en tendens till ökat julfirande på arbetsplatser, i skolor och ålderdomshem, i föreningslivet, etc. Där var L. användbar med inslag som låg i tiden: show, skönhetstävling och välgörenhet.
Den vanliga Luciasången fick sin första text ("Natten går tunga fjät...") vid sekelskiftet, skriven av journalisten Sigrid Elmblad (1860–1926) på Teodoro Cottraus (1827–79) melodi "Barcarola napolitana" ("Sul mare lucica...").