Julkrubban

Julkrubban är en avbildning av hur man föreställer sig hur det såg ut i stallet i Betlehem med oxar, får och åsnor. Även landskapet och givetvis Josef, Maria och det lilla Jesusbarnet som låg lindad i sin krubba. De tre heliga konungarna, herdarna och änglarna finns med. 
Den första kända julkrubban visades fram 1223 av Franciskus av Assisi i byn Greccio i mellersta Italien, men redan på 300 - talet dyrkades själva "urkrubban" i form av några brädbitar som relik i kyrkan Santa Maria Maggiore i Rom, där de än idag kan beskådas. (palestinska stallkrubbor gjordes inte av trä utan var murade av lera på Jesu tid). Som en speciell konstart har julkrubbor särkilt skapats i Italien, där man under 1700 - talet åstadkom överdådiga skapelser av detta slag. I Sverige introducerades julkrubborna först i katolska kretsar (första gången i Stockholm 1803) och betraktades länge som typiskt katolska. 1929 ställdes för första gången en julkrubba upp i en svensk kyrka detta var Sankt Petri Kyrka i Malmö, men redan 1906 hade Ersta diakonissanstalt efter tysk förebild arrangerat en sådan och under 1930 - talet fanns de i de stockholmska församlingssalarna. Från Malmö och Stockholm har de sedan spritts över Sverige som en kyrklig julsed.