Adventsljusen

 

 

Adventsljus är 4 st. levande ljus som tänds söndagarna i advent, det 1:a ljuset tänds 1:a söndagen osv. tills alla 4 ljusen är tända på julafton. Seden att tända ljus till advent kan man spåra till 1800 - talets slut.  En föregångare till adventsljusen var adventsgranen som oftast var placerad i t.ex. kyrkor och på sjukhus. Redan under 1870 talet förekom adventsgranen på Ersta diakonianstalt i Stockholm. Idén hade hämtats från Kaiserswerths diakonianstalt i Tyskland. Där tände man sju ljus - ett för varje veckodag - var och en av de fyra adventssöndagarna och läste därvid löftesord ur gamla testamentet.
Den äldsta uppgiften att tända ett ljus varje söndag i advent härrör från en predikan som Nathan Söderblom höll i Svenska Kyrkan i Paris år 1896. Där säger han att man i ett hem (förmodligen hans eget) varje adventssöndag brukade tända ett ljus som man hade satt i en enbuske. Från Mellan - Sverige spreds adventsgranen i första hand till Norra delarna av landet medan det sist nådde ner till södra Sverige 
Inte förrän 1920 - 30 talen blev seden med 4 ljus vanligare och särskilda adventsstakar började säljas.