Adventskalendern

 


Adventskalendern är en bild som är gjord i papper och har numrerade luckor från den 1:a december fram till jul. När luckorna öppnas visas en bild av t.ex. en leksak eller ett vinterlandskap. Eftersom bilderna var tryckta på transparent papper så blev det en speciell effekt när de hängdes upp i ett fönster och på så sätt genomlystes av ljuset genom fönstret.

Efter tysk förebild så introducerades adventskalendern i Sverige 1932 av Sveriges Flickors Scoutförbund  och under decennier blev konstnärinnan Aina Stenberg - MasOlles kalendrar  mönsterbildande.

Adventskalendern var tillsammans med det något senare datumljuset riktat till barnen och på detta sättet bidra till att öka barnens förväntningar inför julen